A) płaszcz bramy:

1 - pancerz (segmenty)
2 - profil aluminiowy górny i dolny
3 - uszczelka górna i dolna
4 - zakończenie panela
5 - rączka - uchwyt
6 - zawias środkowy
7 - zawias boczny z uchwytem na rolkę boczną
8 - rolki boczne
9 - konsola dolna
10 - profil wzmacniający "OMEGA" (stosowany w bramach o szerokości równej i przekraczającej 5000 mm - dla bram przemysłowych)
11 - pozostałe elementy płaszcza (okno, kratka wentylacyjna, zasuwa - rygiel)

B) zespół nośny:

12 - prowadnice proste pionowe
13 - prowadnice z łukiem poziome
14 - profil kątowy z uszczelką boczną
15 - profil "C" wzmacniający prowadnice poziome
16 - kątownik montażowy
17 - odbojnik ograniczający

C) zespół napędowy:

18 - wał napędowy
19 - sprzęgło wału
20 - sprężyna skrętna
21 - koło linowe
22 - lina stalowa
23 - konsole zespołu napędowego
24 - napęd łańcuchowy z przekładnią 1:4 - opcja

Przedstawiony schemat budowy bramy segmentowej zawiera obok pozycji standardowych elementy do wyposażenia opcjonalnego (np. okno, kratka wentylacyjna) - rodzaj i sposób poszczególnych elementów dobierany jest do modelu bramy.